MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
7.30, 11.00, 18.00
w kaplicy 9.15

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
7.00, 18.00
w kaplicy środa 17.00

SPOWIEDŹ
pół godziny przed każdą
Mszą świętą

ODPUST PARAFIALNY
8 września
/święto Narodzenia NMP/
i niedziela po 8 września

Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:

Działalność duszpasterska

Pracował jako wikariusz w Płokach koło Trzebini, a potem, w latach 1933-1937, w Rajczy koło Żywca. W pierwszych latach po wyświęceniu był katechetą w okolicznych szkołach. Aktywizował młodzież do wartościowego spędzania wolnego czasu.

 

Wrócił do Płok jako proboszcz. W czasie okupacji, nie angażując się w politykę, głosił kazania o treści czysto religijnej, podtrzymywał ludzi na duchu. W miarę swych możliwości udzielał także potrzebującym pomocy materialnej. Był gorliwym duszpasterzem, czcicielem Matki Bożej, oddanym i miłosiernym dla parafian. Podczas pobytu w Rajczy zajął się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Męskiej, organizował z młodzieżą przedstawienia teatralne. Opiekował się także kołami Żywego Różańca oraz wspomagał chorych, zaopatrując ich w sakramenty święte i wspierając materialnie.

 

Pod wpływem jego autorytetu wielu zatwardziałych grzeszników nawracało się na łono Kościoła i zostawało wiernymi sługami Boga. Ksiądz Rapacz w czasie wojny współpracował z Armią Krajową, później pomagał żołnierzom ukrywającym się przed UB. Nie godził się z powojenną rzeczywistością. Mówił odważnie, co o niej myśli. Przed zbliżającym się referendum komuniści wzmogli terror. Ksiądz Rapacz otrzymywał coraz częstsze pogróżki. O planach jego zamordowania mówiono nawet podczas zebrania PPR w Trzebini. Jeden z jego uczestników doniósł o tym kapłanowi. Przyjaciele nakłaniali go do wyjazdu.

 
    statystyka