MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
7.30, 11.00, 18.00
w kaplicy 9.15

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
7.00, 18.00
w kaplicy środa 17.00

SPOWIEDŹ
pół godziny przed każdą
Mszą świętą

ODPUST PARAFIALNY
8 września
/święto Narodzenia NMP/
i niedziela po 8 września

Odwiedzin strony:

Obecnie na stronie:

Indeks

INDEKS

(DZIENNICZEK KANDYDATA DO BIERZMOWANIA)

Każdy kandydat do bierzmowania ma obowiązek posiadać indeks, w którym zebrane podpisy potwierdzają uczestnictwo w wybranych praktykach religijnych.

Każdy kandydat ma obowiązek uczestnictwa w II semestrze 2011/2012 r.:

- we wszystkich Mszach św. w niedziele i święta obowiązujące

- w przynajmniej 3 Drogach Krzyżowych

- w przynajmniej 2 Gorzkich Żalach

- w przynajmniej 10 Nabożeństwach Majowych

+ udział w rekolekcjach - w tym 25 III (godz. 19.00) - obowiązkowo dla wszystkich

- minimum co 2 miesiące przystąpić do sakramentu pokuty

Wszyscy kandydaci wypełniają „Dane kandydata” i „Zgłoszenie kandydata” i uzyskują podpis katechety, stwierdzający, że zapoznał się on z jego treścią – na koniec semestru katecheta wpisuje do indeksu ocenę z religii.

Młodzież z klas I gimnazjum ma w indeksie podpisaną „Prośbę rodziców”.

Młodzież z III klas gimnazjum wybiera imię do bierzmowania i zamieszcza w indeksie krótką notatkę o swoim nowym Patronie.

 
    statystyka